Festivali i Birrës 2002 – Çmimi i parë: Birra me shijen më të mirë

Festivali i Birrës 2002: Çmimi i Parë